V októbri 2008 sa začal v rámci programu Leonardo da Vinci projekt „Kultúrne a ekonomické aspekty incoming-turizmu v nových krajinách EU (Slovensko, Estónsko, Lotyšsko), ktorý podporila Európska únia.

Najdôležitejším výsledkom projektu je modulárny a v praxi overený e-learningový učebný materiál pre celoživotné odborné vzdelávanie v oblasti turizmu obsahujúci tri jazykové úrovne (A2, B1, B2) ako aj interkultúrnu európsku komunikáciu. V kurze nemčiny nájdete cvičenia k trom modulom: SERVIS, MARKETING a MANAŽEMENT.

Kurz obsahuje nasledovné časti: základné cvičenia, doplnkové cvičenia, glosár, cvičenia s tútorom a online-tútorstvo pomocou skype a chatu. Kurz dopĺňajú vstupné samohodnotiace testy, ktoré sú tiež voľne prístupné na webovej stránke. Viac k tomu v Príručke ku kurzu.

 

AKTUALITY

V rámci 10. ročníka súťaže inovačných projektov v jazykovom vzdelávaní udelila SAAIC z iniciatívy Európskej komisie dňa 15.11.2011 projektu Tourneu ocenenie "Európska značka pre jazyky 2011"
Podrobnejšie informácie sú na www.saaic.sk (pdf).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nový projekt IMLIT "Zvyšovanie jazykových kompetencií pre aktívny turizmus v rámci EU" je realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania (podprogram Leonardo da Vinci, multilaterálne projekty, prenos inovácií)
www.eu-imlit.orgEN: This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

DE: Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.