2008 yılı Ekim ayında Avrupa Birliği tarafından desteklenen Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Programı başladı: “Yeni Avrupa Birliği ülkelerinde (Slovakya, Estonya, Letonya) Turizmin Kültürel ve Ekonomik Boyutları“.

Projenin en önemli çıktısı turizm alanında yaşam boyu öğrenmede farklı görev alanları ve dil seviyeleri için ve aynı zamanda Avrupa kültürlerarası iletişimi için modüller içinde oluşturulmuş, pratikte tecrübe edilmiş Karma Eğitim Kurslarından oluşmaktadır. Almanca Kursunda üç farklı modülden oluşan alıştırmaları bulabilirsiniz: SERVİS, PAZARLAMA, YÖNETİM.

Kurs şu bölümlerden oluşmaktadır: Temel Alıştırmalar, Ek Alıştırmalar, Sözlük, Rehber ile Yapılan Alıştırmalar ve Skype ve Chat Ortamında Çevrimiçi Rehberlik. Kursa web sayfamızda da ücretsiz olarak ulaşılabilen bireysel testlerle şekil verilmiştir. Daha fazla bilgi için Kurs El Kitabını tıklayınız.EN: This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

DE: Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.